ALI PREPOZNAŠ BARVO?

02-00-barvanje-in-risanje-stran23  OBKROŽI TISTE PREDMETE, KI SO POBARVANI MODRO.

NALOGA OD OTROKA ZAHTEVA, DA NAJPREJ PREGLEDA VSE SLIKE IN NATO OBKROŽI LE TISTE, KI SO POBARVANE
MODRO. PRI TEJ VAJI SE UČI RAZLIKOVATI MED BARVAMI IN UPOŠTEVATI PREPROSTA PRAVILA.

 

 

 

0-download