Currently browsing category

Števila in štetje

140801

Seštevanje do 5

Preštej koliko medvedkov je narisanih in jih seštej. Napiši rezultat. Otrok šteje in se uči pisanja. Osnove štetja. Nalogo si lahko natisnete …

140301

Seštevanje do 5

Preštej koliko bonbonov je narisanih in jih seštej. Napiši rezultat.

06-00-števila in štetje-stran23

Preštej vse sličice

PREŠTEJ VSE RISBICE V POSAMEZNIH SKUPINAH. OBKROŽI TISTE, SKUPINE, KI VSEBUJEJO 6 SLIČIC.   06-00-števila in štetje-Stran23.pdf

06-00-števila in štetje-stran39

Koliko je ura?

Za reševanje te naloge mora otrok najprej povedati čas, ki ga kažejo urini kazalci in ga nato zapisati spodaj s številkami.   …

PISANJE ŠTEVIL

S ŠTEVKAMI ZAPIŠI ŠTEVILA V BALON. Pri tej vaji otroci prevajajo števila, ki so zapisana z besedami, v števila s števkami. Vaja …

SEŠTEVANJE ULOMKOV

SEŠTEJ ULOMKE. Pri tej vaji otroci seštevajo ulomke z enakim imenovalcem. Pri seštevaju ulomkov z enakim imenovalcem, seštejejo le števce, imenovalec pa …

Preštej like

Preštej like. Koliko jih je? Zapiši v pripadajoč okvirček.