Donatorstvo

Donirati? Le zakaj?

Obrazec za donacijo 0,5% dohodnine odprite tukaj.

Veseli smo vsakega evra, saj bomo tako še boljši.

Z vašim prispevkom boste omogočili:

– redno mesečno izdajanje
– dodatne vsebine e-revije
– dodatne vsebine spletne strani z dodatnimi vsebinami za otroke
– dodatne in bolj zanimive članke
– avtorske pravljice, pesmice,
Društvo ustvarjalnih otrok – BOMI je nedobičkonosna organizacija, ki želi vsem otrokom ponuditi enake pogoje za izobraževanje in zabavo. V ta namen izdajamo brezplačen otroški mesečnik – BOMI.

Z vsakim dnem nas bere vse več otrok, ki tudi sami objavljajo prispevke. Samo zadnjo številko si je ogledalo že preko 8000 otrok. Super, kajne? Tudi statistika obiskanosti za prejšnji mesec kaže da ima spletna stran preko 20.000 ogledov.

In prav zaradi takega povpraševanja po brezplačnih otroških vsebinah, so se pojavile drobne težave, predvsem tehnične narave. Želimo nadaljevati pestrost, kakovost in brezplačnost izdaj, vendar nam brez vas ne bo uspelo. Zato vas prosimo, da nam pomagate po vaših močeh. Z vsakim vašim prispevkom boste omogočili nadaljne izdajanje BOMI-ja.

Revija bo izhajala v PDF formatu, potem pa bomo, glede na povpraševanje razmišljali tudi v smeri, da bi časnik postal tiskan. Še vedno pa bo brezplačen.

Donacije z 0,5% dohodnine?

Izpolnite obrazec in ga pošljite na naš naslov – Društvo ustvarjalnih otrok – BOMI, Velike Poljane 25, 8275 Škocjan.

Možnost donacije imajo vsi, ki oddajajo dohodninsko napoved. Torej vsi davčni zavezanci, ki so rezidenti Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino.

Naj društvu BOMI donirajo tudi vaši prijatelji, znanci, sorodniki,…

Obrazec za donacijo 0,5% dohodnine odprite tukaj.

Obrazložitev:

V polju naziv opravičenca ne vpisujte Društva BOMI, ampak Sklad 05.
Odločili smo se, da pri tem projektu sodelujemo s skladom 05, ki združuje organizacije, ki želijo prejeti 0,5% dohodnine. Sklad 05 je edini tovrstni sklad v Sloveniji, ki ne zbira sredstev iz 0,5% dohodnine za lastno dejavnost, ampak skupaj s partnerji zbira sredstva za splošno koristne namene, ki jih predlagajo partnerji. Partnerji sklada so tudi npr. osnovne šole in Živalski vrt Ljubljana.
Za dobro sledljivost donacij je potrebno zahtevek poslati na Društvo BOMI, mi pa jih preštejemo in pošljemo na izpostave FURS-a.
Več: http://bomi.si/donatorstvo/

Kako doniram?

V ta namen mora (kadarkoli želi) izpolniti poseben obrazec, ki se imenuje »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« in ga poslati na naš naslov. Zahteva se bo upoštevala za tisto odmerno leto, v katerem je bila poslana. Enkrat že vožena zahteva velja za nedoločen čas. To pomeni, da je ni treba vlagati vsako leto.

Če želi zavezanec svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti komu drugemu, mora vložiti novo zahtevo, ki bo razveljavila staro. Davčni organ bo torej upošteval zadnjo veljavno zahtevo, s katero bo razpolagal na dan 31. decembra leta, za katero se odmerja dohodnina.

Kaj donacija pomeni za mojo odmero?

Višina donacije je odvisna od višine odmerjene dohodnine. Donacija ne vpliva na višino vračila ali doplačila dohodnine zavezanca. Povedano drugače: tisti, ki se odloči za takšen način doniranja, ne bo v ničemer finančno prikrajšan. Če se za donacijo ne odloči, gre 0,5% od odmerjene dohodnine (skupaj z ostalimi 99,5%) v proračun RS.

Več o odmeri dohodnine tukaj: http://www.sklad05.si/vsebine/objava/64//

Mi sodelujemo v projektu Sklad05 – podrobne informacije: http://www.sklad05.si/stran/16/financiranje05nalozbe

Naš projekt je predstavljen tukaj: http://www.sklad05.si/nameni/posamicen/259

Obrazec za donacijo 0,5% dohodnine odprite tukaj.

Podrobna navodila:

V  skladu  s  142. členom Zakona  o  dohodnini – ZDoh – 2 lahko  davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih  namenov  in  za  financiranje političnih  strank  in  reprezentativnih  sindikatov.  Za  splošno-koristne  namene  se  štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni,ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim  zakonom  ali  na  podlagi  posebnega  zakona,  zaradi  opravljanja  te  dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu  ali  da  je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava. Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine,so določeni v Uredbi  o  namenitvi dela  dohodnine  za  donacije,seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije:http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/Davčni zavezanec lahkoposameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%,  0,3%,  0,4%  ali 0,5% dohodnine,seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri finančnem  organu.Finančniorgan upošteva veljavne  zahteve,s  katerimirazpolaga  na  dan  31.  decembra  leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko finančni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Donacije na TRR?

Najbolj enostavno, da nakažete vaš prispevek na naš TRR: SI56 6100 0000 8069 098, Društvo ustvarjalnih otrok – BOMI, Velike Poljane 25, 8275 Škocjan, referenco izpolnete kot 00 [datum].

Obrazec za donacijo 0,5% dohodnine odprite tukaj.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja