Jezikovni tečaji za otroke v Ljubljani

Vrste tečajev:

* splošni tečaji za predšolske otroke
* splošni tečaji za osnovnošolske otroke
* pogovorni tečaji za otroke od 5. – 9. razreda
* obnovitveni tečaji angleške/nemške slovnice za otroke od 5. – 9. razreda

* individualni ali skupinski tečaji

OTROCI  4 – 5 let

Programi potekajo po prilagojenih učbenikih in dodatnih gradivih, ki obsegajo  raznovrstne igre, pobarvanke, risanje, poslušanje pesmic in petje skozi katere se otroci učijo osnove besedišča. Ob dnevih prazničnega vzdušja se otroci še posebej zabavajo.

Jeziki: angleščina, italijanščina,  nemščina, španščina, ruščina

* OTROCI  6 – 9 let

Otroci podobnega predznanja se preko iger, risanja, branja, poslušanja in sporazumevanja učijo osnove besedišča in jezika. Učbeniki in dodatna gradiva so prilagojeni starostnim skupinam. Ure dodatno popestrimo še z zvočnimi gradivi. Ob dnevih prazničnega vzdušja se otroci še posebej zabavajo.

Jeziki: angleščina, italijanščina, nemščina, španščina, ruščina

* OTROCI  10 – 14 let

Tečaj poteka po prilagojenih učbenikih, ki obsegajo spoznavanje slovnice, pisno, govorno in slušno razumevanje. Z dodatnimi gradivi, raznovrstnimi vajami in igrami otroci pridobijo ustrezno znanje, ure pa popestrimo tudi z zvočnimi zapisi.

Otroci po končani uri prejmejo dodatno gradivo za domače delo, kar omogoča utrjevanje obdelane snovi in dodatno pridobivanje besedišča. V skupino so vključeni otroci podobnega predznanja

Jeziki: angleščina,  španščina, italijanščina, ruščina, nemščina, češčina, francoščina, japonščina,  kitajščina, romunščina, poljščina, bolgarščina

Trajanje programov: OKTOBER – MAJ

Vpisi: KADARKOLI V MESECU

Cenike in ugodnosti si lahko ogledate na naši spletni strani ali nas pokličete na 041/312 082, – http://www.solaengaruka.si/