Koliko je ura?

06-00-števila in štetje-stran39 Za reševanje te naloge mora otrok najprej povedati čas, ki ga kažejo urini kazalci in ga nato zapisati spodaj s številkami.