Olajšave za družinske člane

V kolikor želite, da že pri informativnem izračunu dobite pravilen izračun, morate sporočiti DURS-u časz za olajšave za družinske člane. To je potrebno sporočiti do 5. februarja.

To lahko storite na edavki: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx, kjer izberete: Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine.

Obrazec lahko tudi natisnete in pošljete po pošti, ali pa oddate na pristojni enoti DURS-a.

Obrazec snamete tukaj: http://www.uradni-list.si/files/RS_-2012-102-03866-OB~P001-0000.PDF#!/pdf

DURS bo upošteval le vloge, ki bodo oddane s priporočeno pošto in bodo imele datum 5.2.2013. Če pa bo pošiljka poslana z navadno pošto, pa mora biti 5.2.2013 že na pristojnem uradu.

Seznam davčnih uradov: http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/davcni_uradi_in_uradne_ure/