PISANJE ŠTEVIL

06-00-števila in štetje-stran32 S ŠTEVKAMI ZAPIŠI ŠTEVILA V BALON.

Pri tej vaji otroci prevajajo števila, ki so zapisana z besedami, v števila s števkami. Vaja služi branju in pisanju števil dolgih do štirih števk.

 

 

 

 

 

0-download