Preštej vse sličice

06-00-števila in štetje-stran23

PREŠTEJ VSE RISBICE V POSAMEZNIH SKUPINAH. OBKROŽI
TISTE, SKUPINE, KI VSEBUJEJO 6 SLIČIC.