Reši križanko

Ugotovi, kaj je narisano in vpiši v križanko.110801

Naloga otroka je, da ugotovi, kaj predstavlja ilustracija in jo zapiše na pravilno mesto.

Rešitev pošlji na bomi@bomi.si. Prvi dobi za nagrado brezplačen plakat ABCEDA.