Sem prostovoljec in pomagam BOMI-ju

Glede na to, da imamo še veliko načrtov za nove podvige, potrebujemo prostovoljce, ki so nam pripravljeni pomagati. Lahko se javite na naš email: bomi@bomi.si.

Vsak naš prostovoljec prejme oz. se strinja z naslednjimi pogoji:

– člansko izkaznico društva,

– Dogovor o prostovoljskem delu,

– Prostovoljnega dela ne plačujemo,

– Če je le možno, povrnemo potne stroške, stroške prehrane in nastanitve, če je tako določeno v dogovoru

Osnova za prostovoljstvo so naslednji dokumenti:

Zakon o prostovoljstvu (18. 03. 2011)

Etični kodeks organiziranega prostovoljstva (12. 03. 2010)

Pravilnik o prostovoljskem delu (21. 09. 2011)

Dogovor o prostovoljskem delu med organizacijo in prostovoljcem Dogovor je le priporočilo organizacijam (nevladnim in javnim zavodom). Dogovor je napisan na podlagi Zakona o prostovoljskem delu (22.03.2011)

Dnevnik opravljenega prostovoljskega dela (15. 11. 2012)

Potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu (18. 08. 2011)

Vpisani smo med prostovoljske organizacije na prostovoljstvo.org.

Pripravlja se vpis v Vpisnik prostovoljskih organizacij na ajpes.si.