Seštevaj z igranjem

Izračunaj račune in jih poveži z rezultatom.

stejmo