Seštevanje do 5

140301Preštej koliko bonbonov je narisanih in jih seštej. Napiši rezultat.