Šola Engaruka ima nove tečaje

logotipPripravili so prenovljene tečaje, ki so primerni za otroke od 4. do 14. leta starosti. Tečaji so raznih tem tako, da tudi najbolj vedoželjni otroci ne bodo ostali praznih rok.

»ŽIVALSKI SVET«

Delavnice so namenjene otrokom od 5. – 14. leta in trajajo celo leto. Otroke vzpodbujamo k opazovanju narave in njihovih prebivalcev od malih hišnih živali do zveri in morskih sesalcev. Otroci spoznavajo živalski svet od bolj do manj znanih živali, njihovo okolje in navade.

Urice popestrimo z risanjem, oblikovanjem živali in njihovega okolja iz različnih materialov, sestavljajo živalski vrt, oblikujejo časopis itd. Uporabljamo tudi audo zapise.

Ob zaključku delavnic organiziramo izlet v živalski vrt na Dunaj.

Trajanje:  OKTOBER – MAJ

Vpis: kadarkoli v mesecu

Cena:         25 € / mesec

slon1»PRAVLJIČNI SVET«

Pravljični svet je čarobni svet junakov, pravljičnih bitij, ljubezni in srečnega konca.

Naj se otroci izgubijo v tem svetu, spoznajo skrivnostna bitja in sami postanejo pravljični junaki.

Na zabaven način otroci preko pravljic spoznavajo besedišče in osnove jezika. Čarobne pravljične urice popestrimo še z zvočnimi zapisi, igrami, petjem, ugankami, risanjem, izdelovanjem pravljične knjige, ki jo prejme vsak otrok ob zaključku.

Trajanje:  OKTOBER – MAJ

Vpis: kadarkoli v mesecu

Cena:         25 € / mesec

Jeziki: slovenščina, angleščina, ruščina, nemščina, španščina, italijanščina

»NAUČIMO SE BRATI, PISATI IN RAČUNATI

Otroci v zgodnji starosti odkrivajo nove stvari in se vsak dan česa naučijo. Zato so delavnice namenjene otrokom starim 5 – 6 let.

Preko različnih iger, domišljije in kreativnega ustvarjanja spoznajo črke, besede in številke. Trud in delo otrok na koncu predstavimo v naši brošuri, ki jo prejme vsak otrok ob zaključku.

Trajanje:  OKTOBER – MAJ

Vpis: kadarkoli v mesecu

Cena:         25 € / mesec

TEČAJI ZA OTROKE

Vrste tečajev:

* splošni tečaji za predšolske otroke

  * splošni tečaji za osnovnošolske otroke
  * pogovorni tečaji za otroke od 5. – 9. razreda
  * obnovitveni tečaji angleške slovnice za otroke od 5. – 9. razreda
  * jezikovne delavnice za otroke

* OTROCI  4 – 5 let

Programi potekajo po prilagojenih učbenikih in dodatnih gradivih, ki obsegajo raznovrstne igre, pobarvanke, risanje, poslušanje pesmic in petje skozi katere se otroci učijo osnove besedišča. Ob dnevih prazničnega vzdušja se otroci še posebej zabavajo.

  Jeziki: angleščina, italijanščina,  nemščina, španščina, ruščina

Trajanje:  OKTOBER – MAJ

Vpis: kadarkoli v mesecu

Cena:         25 € / mesec

* OTROCI  6 – 9 let

Otroci podobnega predznanja se preko iger, risanja, branja, poslušanja in sporazumevanja učijo osnove besedišča in jezika. Učbeniki in dodatna gradiva so prilagojeni starostnim skupinam. Ure dodatno popestrimo še z zvočnimi gradivi.

  Ob dnevih prazničnega vzdušja se otroci še posebej zabavajo.
  Jeziki: angleščina, italijanščina, nemščina, španščina, ruščina

Trajanje:  OKTOBER – MAJ

Vpis: kadarkoli v mesecu

Cena:         25 € / mesec

* OTROCI  10 – 14 let

Tečaj poteka po prilagojenih učbenikih, ki obsegajo spoznavanje slovnice, pisno, govorno in slušno razumevanje. Z dodatnimi gradivi, raznovrstnimi vajami in igrami otroci pridobijo ustrezno znanje, ure pa popestrimo tudi z zvočnimi zapisi.

Otroci po končani uri prejmejo dodatno gradivo za domače delo, kar omogoča utrjevanje obdelane snovi in dodatno pridobivanje besedišča.

  Jeziki: angleščina,  španščina, italijanščina, ruščina, nemščina, češčina, francoščina, hrvaščina, japonščina,  kitajščina, romunščina, srbščina, poljščina, bolgarščina, makedonščina

Trajanje:  OKTOBER – MAJ

Vpis: kadarkoli v mesecu

Cena:         64 – urni tečaji  = 335 €

MOŽNO PLAČILO NA OBROKE!

http://solaengaruka.si/