Sudoku

070101Izrezati je potrebno sličice in jih prilepiti na prazno mesto. Vsaka sličica se lahko pojavi v vrstici, stolpcu, ali polju 2×2 samo enkrat.

Otrok logično razmišlja.

Nalogo si lahko natisnete brezplačno.