Currently browsing tag

ŠTEVILA

140801

Seštevanje do 5

Preštej koliko medvedkov je narisanih in jih seštej. Napiši rezultat. Otrok šteje in se uči pisanja. Osnove štetja. Nalogo si lahko natisnete …

140301

Seštevanje do 5

Preštej koliko bonbonov je narisanih in jih seštej. Napiši rezultat.

06-00-števila in štetje-stran23

Preštej vse sličice

PREŠTEJ VSE RISBICE V POSAMEZNIH SKUPINAH. OBKROŽI TISTE, SKUPINE, KI VSEBUJEJO 6 SLIČIC.   06-00-števila in štetje-Stran23.pdf

PISANJE ŠTEVIL

S ŠTEVKAMI ZAPIŠI ŠTEVILA V BALON. Pri tej vaji otroci prevajajo števila, ki so zapisana z besedami, v števila s števkami. Vaja …