VAJA Z VZORCI

07-00-oblike in velikosti-stran1

Za reševanje te naloge mora vaš otrok izrezati spodnje vzorce in jih prilepiti v prazne kvadrate tako, da bo pravilno dokončal zaporedje oblik. Iskanje vzorcev pomaga vašemu otroku pri razvijanju miselnih spretnosti in prepoznavanju različnih oblik.

IZREŽI SPODNJE VZORCE IN JIH PRILEPI V PRAZNE KVADRATE, TAKO DA PRAVILNO KONČAŠ ZAPOREDJE OBLIK.

Nalogo snameš tukaj: