Zadnji glas

200701Poveži ilustracije, katerih zadnji glas je enak.

Otrok vadi branje in pisanje malih in velikih tiskanih črk.

Nalogo si lahko natisnete brezplačno.