By: admin POSEL

Kakšen je za prevajanje cenik in kje dobiti ugodno ponudbo?

Ne glede na to, kakšno prevajanje potrebujemo, se je vedno dobro zateči k tistim ponudnikom, ki imajo za prevajanje cenik nastavljen tako, da se le-ta deli na “navadna besedila” in strokovna ali sodna besedila. Primer takega ponudnika, ki ima za prevajanje cenik tako tudi zastavljen, je podjetje Dominatus, katerega točen cenik lahko najdemo na temle naslovu: https://prevajanje.spletni-slovar.com/cenik, ki že kar nekaj let opravlja tako prevode navadnih besedil kot sodno overjenih dokumentov.

Razlogov, zakaj pa se za prevajanje cenik vedno razlikuje od ponudnika do ponudnika, pa je vsekakor več kot le to, da se tipi prevajanj delijo na navadna in strokovna besedila. Več o teh razlogih in zakaj je za prevajanje cenik lahko tudi prilagojen, pa si bomo pogledali v nadaljevanju.

Zakaj se za prevajanje cenik lahko tudi prilagaja?

No, kot smo obljubili, si bomo v temle delu članka pogledali, kaj točno pravzaprav narekuje ceno za prevajanje, pri podjetjih, kot je Dominatus.

No, vsako podjetje ima za prevajanje cenik določen tako, da ima določeno neko ceno za prevod ene avtorske strani z določenim številom znakov. Recimo tej ceni, osnovna cena, ki jo bomo plačali za prevod. Pod to ceno podjetje nikakor ne bo šlo in to moramo kot stranka tudi spoštovati. No, ta cena pa ni nujno, da je zadnja. Namreč, za samo prevajanje cenik vedno narekuje zgolj osnovne cene. Te pa so lahko različne glede na to iz katerega oziroma v kater jezik želimo neki dokument ali besedilo prevesti. Bolj zahtevni jeziki bodo jasno zahtevali večjo ceno, kot pa tisti najbolj osnovni in splošno znani.

Sama cena pa se lahko prilagodi s strani podjetja tudi zato, ker lahko v določenih jezikih prevedeno besedilo, nanese bistveno več besed, kot jih je štelo v izvirniku. To je torej več dela za prevajalca, kar pa je tudi razlog, da se cena lahko malce dvigne, ko prevajamo iz ali v določene jezike.