Priprave na vozniški izpit

V Sloveniji je opravljanje vozniškega izpita razumljeno kot nekakšen mejnik prehoda v odraslost. Ker zlasti na obrobju manjših vasi nimamo tako dobro razvitega omrežja javnih prevozov, je tam potovanje z avtom pogosto edina možnost transporta ljudi v druge kraje. Vozniški izpit je zato tam zelo pomemben, saj omogoča nemoteno premikanje ljudi in s tem njihovo osebno svobodo. Večina ljudi pri nas posledično naredi vozniški izpit kaj kmalu po dopolnjenem 18 letu starosti in s prijavo na tečaje za mladega voznika ne čaka dolgo.

Že v srednjih šolah imamo zelo razširjeno prakso organizacije predavanj za cestno prometne predpise in usposabljanj za prvo pomoč. Tako lahko dijaki, ki se odločijo za vozniški izpit, že kaj kmalu in brez večjih težav pridejo do izobrazbe na področju CPP prometnih predpisov in prve pomoči. Oba sklopa predavanj sta namreč nujno potrebna in zakonsko predpisana za začetek praktičnega usposabljanja vožnje avtomobila. Predavanja CPP in usposabljanje iz prve pomoči lahko kandidat za opravljanje vozniškega izpita naredi že pred 18 letom starosti, ravno tako lahko že prej začne tudi praktično vožnjo avtomobila, da le ima opravljene izpite, in to tako iz CPP prometnih predpisov kot tudi iz usposabljanj iz prve pomoči. Mejnik 18 let tako določa le starost, pri kateri lahko opravljamo zaključno izpitno vožnjo in pridobimo vozniški izpit in s tem pravico do samostojnega upravljanja vozila kategorije B ter AM.

Kljub dovoljenju za vožnjo avtomobila pa pri vsakem kandidatu v roku dveh let po opravljenem vozniškem izpitu pride na vrsto še varna vožnja. Z imenom varna vožnja označujemo skupek predavanj in praktičnih vaj na poligonu, ki se jih morajo mladi vozniki obvezno udeležiti. Varna vožnja je pri nas obvezna od leta 2010 in jo lahko opravljamo v več centrih varne vožnje, ki imajo ustrezne certifikate, dovoljenja in usposobljeno osebje za izvajanje tega programa.