By: admin DOM

Zdravo sedenje za mizo

Glede na to, da veliko časa tudi presedimo, je treba poskrbeti za zdravo sedenje. Ne le, da bomo s tem zagotovili udobje in prijetno počutje, temveč bomo na dolgi rok preprečili ali vsaj omilili posledice dolgotrajnega sedenja. Gre namreč za veliko grožnjo za zdravje, še posebej to velja za tiste, ki presedijo po osem ur na dan ali celo več. V službenem okolju je nujen prilagojen pisalni stol, pa tudi pri sedenju v drugih situacijah se splača nekaj pozornosti posvetiti pravilni drži in pravi opremi.

Če želimo zdravo sedeti za mizo, moramo imeti tako primeren stol kot mizo. Za službeno rabo se običajno uporablja pisalni stol in ustrezna miza, pomembno je predvsem to, da se oba elementa skladata po višini. Najbolje je, če sta prilagodljiva, v vsakem primeru pa naj bi imeli pri sedenju in delu na mizi komolce pokrčene pod pravim kotom. Zelo zahtevno je predvsem sedenje za nižjimi mizami, to so recimo barske mize in druge mize, ki niso primerne za delo. Barske mize so pravzaprav premajhne, da bi jih sploh lahko uporabljali v tej vlogi, obstaja pa cela vrsta drugih miz, ki so lahko zelo uporabne, a so prenizke, da bi lahko zdravo sedeli ob njih.

Pri dolgotrajnem sedenju se pokažejo kot zelo škodljiva že majhna odstopanja od idealne drže. Medtem ko barske mize sploh ne omogočajo zdravega sedenja, če jih želimo uporabljati za delo, so lahko delovne mize precej prilagojene temu namenu, pa vseeno ne bodo ponudile pričakovanega udobja na dolgi rok. Vse je odvisno od detajlov, ki pridejo v poštev, ko zadostimo osnovnim pogojem zdravega sedenja. Seveda ne pozabimo, da k mizi sodi tudi ustrezen pisalni stol, že pri izbiri stola je možno zagrešiti različne napake, ki odločajo o tem, kako prijetno, udobno in naposled zdravo bo sedenje za mizo.